ACŢIUNI / REGLEMENTĂRI / DE ŞTIUT

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Noi, S.C. JOHNNY SHOES S.R.L., cu sediul in Timişoara, str. Calea Stan Vidrighin, Nr.14, jud. Timiş, înmatriculată la O.R.C. Timiş cu nr. J35/824/1999, cod unic RO12210987, asigurăm, garantăm si declarăm pe proprie răspundere, conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, că produsele din această factura sunt sub control de calitate si păstrează în urma depozitării şi transportului cerinţele calitative  ale O.G. 21/1992, privind protecţia consumatorilor.

Facem precizarea că producătorul asigură pentru materiale si componente reglementările din STAS 13352-1997, EN 12222-2000 si EN 12958-2000, iar pentru produsele finite conformitate după normele şi STAS-urile în vigoare pentru o perioadă de doi ani de la data livrării conform Legii nr.449/2003.

Termenul şi modalităţile de asigurare a garanţiei de exploatare, întreţinere şi reparare sau înlocuire sunt cuprinse în talonul de garanţie care însoţeşte fiecare produs.

Atenţie, prezenta declaraţie certifică conformitatea produsului pentru o perioadă de doi ani in stare de nefolosinta, de la livrare iar garanţia de exploatare prevăzută în talonul de garanţie este de 30 zile.

© 2013 Johnny Shoes. Toate drepturile rezervate.
Contact pentru persoane juridice
Telefon/Fax: +40256 274 019
Mobil: +40744 663 489;
+40748 063 489
officejohnnyshoes@gmail.com
office@johnny-shoes.com